Wypadek w rolnictwie

Zajmujemy się sprawami dochodzenia odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach w gospodarstwie rolnym. Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny lub znajomych został poszkodowany w wyniku wypadku w rolnictwie skontaktuj się z nami - być może należy Ci się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Dokonamy bezpłatnej wstępnej analiza sprawy, Nie pobieramy opłat z góry za prowadzenie sprawy. 
 
Poszkodowany może żądać odszkodowania od sprawcy zdarzenia, na skutek którego poszkodowany doznał szkody lub od zakładu ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia OC rolników. W ramach ubezpieczenia OC rolników zakład ubezpieczeń wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie w miejsce rolnika za szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego.
 
Pamiętać należy, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu OC rolników ograniczona jest do wysokości sumy gwarancyjnej. W związku z czym w sytuacji, gdy szkoda przewyższa sumę gwarancyjną, określoną w umowie poszkodowany po uzyskaniu odszkodowania lub innych świadczeń od zakładu ubezpieczeń może zażądać pozostałej części odszkodowania (innych świadczeń) bezpośrednio od sprawcy, aż do całkowitego wyrównania szkody.